Gezin Harm Booijs Caspers Hagen en Jantje Koenderts Scholten

Harm Booijs Caspers Hagen

Ook bekend als: Harm Boij
Geboren 21 september 1760, Hoogeveen
Overleden 3 augustus 1818, Sloot (Hoogeveen), adres Sloot B344
Gehuwd
Ouders: Casper Jans Hagen en Stijntje Harms Booij
Schipper, vervener

Jantje Koenderts Scholten

Geboren 22 september 1765, Hoogeveen
Overleden 3 maart 1849, Slood B344 (Hoogeveen), rond 22.00 uur.
Gehuwd
Ouders: Koendert Jans Scholten en Margien Arents Schokker
Landbouwster


 1.  

 2.  
  Kasper Harms Hagen
  Gedoopt 22 juni 1794, Hoogeveen
  Overleden 11 januari 1869, Sloot B168 (Hoogeveen)

 3. Partner(s):

 4. - Henderica Katerberg. Gehuwd 20 november 1839

 5.  
  Machteltjen Hagen
  Geboren 16 oktober 1796, Hoogeveen, Sloot B-344
  Overleden 9 januari 1875, Schut (Hoogeveen)

 6. Partner(s):

 7. - Roelof Kannegieter. Gehuwd 11 mei 1834, Hoogeveen

 8.  
  Stijntje Hagen
  Geboren 4 maart 1799, Sloodt, Hoogeveen
  Overleden 29 juli 1835, Sloot (Hoogeveen)

 9.  
  Femmigje Hagen
  Geboren 8 november 1801, Hoogeveen
  Overleden 25 augustus 1865, Havelte

 10. Partner(s):

 11. - Roelof van der Wolde. Gehuwd 20 november 1839, Hoogeveen

 12.  
  Koendert Hagen
  Gedoopt 2 juni 1805, Hoogeveen
  Overleden 13 mei 1891, Huizen (Hoogeveen)

 13. Partner(s):

 14. - Alberdina Krans. Gehuwd 5 mei 1848, Hoogeveen

 15.  
  Jakob Hagen
  Geboren 15 mei 1808, Hoogeveen
  Overleden 20 januari 1897, Hoogeveen

 16. Partner(s):

 17. - Lammegien Katerberg. Gehuwd 17 januari 1835, Hoogeveen

 18. - Jantien Kalenberg. Gehuwd 3 maart 1855


Toon drie generaties
Naar de persoonsindex
Naar het trefwoordenregister

tieks.nl
Fragment van de kadastrale kaart.

tieks.nl
Memorie van successie uit december 1819. Jantien verklaarde niet te kunnen schrijven...

tieks.nl
Hyp. akte uit februari 1823. Jantien kan schrijven!


Harm wordt in 1807 tot hoofmomber benoemd over de 4 onmondige kinderen van wijlen zijn zuster Jantje en Jan Koenderts Scholten, wegens zijn hertrouwen met Hendrikje Jans Koster. Volgens het register van weerbare mannen van 1812 was Harm Booys Hagen van beroep "huisman".

Volgens kadasterkaart Hoogeveen, A blad 02 gemaakt tussen 1811 en 1830 behoorden de percelen 1146 (huis en hof) en 1147 (tuin) toe aan de weduwe Harm Kaspers Hagen (de kaart met minuutplan zijn kennelijk gemaakt na het overlijden van vader Harm in 1818). De percelen 1143 (weiland), 1144 (tuin) en 1145 (huis) behoorden toe aan schoenmaker Hendrik Peggeman, die met Harms zuster Lutje getrouwd was. Zie het fragment van de kaart waarop de woning is ingetekend. Dit gezin woonde rond 1815 dus in de helft (adres B-344) van een dubbele woning. De andere helft (B-345) werd bewoond door Harms zuster Lutje en haar man Hendrik Peggeman. Ze woonden dus aan de westkant van de Zuidwoldiger Sloot (nu: Alteveerstraat) direct ten zuiden van de Lijendijk (nu: Leiendijk). Daarmee is deze lokatie op Google maps goed terug te vinden.

Op 25 februari 1817 verkocht Harm een stuk rauwe veengrond met ondergrond via een publieke veiling. Het was ruim een morgen (bunder) groot en lag op de noordkant van de "Schuitwijke". Het stuk veengrond grensde ten westen aan grond van zijn broer Jan Caspers Hagen. Ook die hield met vervening bezig, zoals dat eigenlijk voor alle broers en zussen van Harm gold. Ze beschikten allemaal over flinke stukken land, kennelijk uit de erfenissen van hun ouders. Het grondstuk wordt verkocht voor 537,60 gulden. Harm wordt in de akte 'veeneigenaar' genoemd.

Na het overlijden van zijn zuster Hendrikje in juni 1817 kwamen de erfgenamen in januari 1818 overeen Hendrikjes aandeel in het onroerend goed terug te verkopen aan haar man Jan Geerts Bijker. Het ging om de helft van "... een huis met hof gequoteerd met No. 343 zoo als door den aankoper word bewoond en gebruikt staand en gelegen op de Zuidwoldiger Sloot te Hoogeveen zwettende ten oosten tot midden in het opgaande ...". -- Zie weer kadasterkaart Hoogeveen A blad 02 , de percelen genummerd 1157 (tuin) en 1158 (huis en hof) staan op naam van weduwnaar Jan Geerts Bijker, die getrouwd was met Harm's zuster Hendrikje. Dit pand met adres B-343 ligt enige tientallen meters ten zuiden van de woning van Harm met nummer B-344. Ze waren behalve familie dus ook buren.

Op dinsdag 6 januari 1818 koopt zoon Kasper Harms op een veiling een praam voor 1424 gulden. Een fors bedrag voor die tijd, waarin je voor 400 gulden ook een woning kon kopen. Kasper is dan 24 jaar oud en wil kennelijk net als zijn vader aan de slag als schipper en vervener. Voor zo'n groot bedrag was een borg nodig. Niet zo maar iemand, maar '... eene borg van bekende gegoedheid'. Harm Kaspers' handtekening voldeed.

Na het overlijden van Harm Kaspers in een memorie van successie opgemaakt op 27 december 1819. Harm liet een huis met hof na, "staande en gelegen te Hoogeveen wijk B nr. 344 zwettende ten zuiden Jan Geerts Bijker ten noorden Arko Peggeman... Daarnaast laat Harm groenland met een onbekende grootte na en een stuk zaailand te grootte van 3 akker. Dit laatste stuk betreft het eerder genoemde perceel 1147. De verklaring is ondertekend door de oudste kinderen Kasper en Machteltjen. Moeder Jantien vertegenwoordigde de andere, toen nog minderjarige kinderen. Jantien heeft het stuk niet ondertekend omdat zij "... verklaard heeft niet te kunnen schrijven".

In februari 1823 wordt door notaris Meijer, de latere burgemeester van Hoogeveen, een akte opgemaakt voor een hypothecaire geldlening van 500 gulden. Daarin verklaren Jantien Koenderts Scholten en haar kinderen Femmigje, Kasper, Maggeltje en Stijntje dat ze Jan Koenderts Scholten (Jantien's broer) 500 gulden schuldig zijn. Koendert en Jakob waren nog minderjarig, zij waren er niet bij. E.e.a. was vermoedelijk een gevolg van het overlijden van Koendert Jans Scholten, de vader van Jan en Jantien, op 23-01-1823. Ook die bezat onroerend goed, er moest kennelijk een nog openstaande lening vereffend worden. De Hagen's geven behalve hun huis twee stukken groenland van ruim 40 roeden in zekerheid, "..gelegen aan de oostkant van het Sloodsche opgaande te Hoogeveen op de zoogenaamde Pouwelswijk". Opmerkelijk: Jantien Scholten heeft dit stuk ondertekend, ruim 3 jaar nadat ze liet optekenen niet te kunnen schrijven. Na het overlijden van haar man Harm in 1818 moest zij alle zaken regelen. Ze heeft dus na haar 50e nog schrijven geleerd.

Bij de volkstelling van 1829 staat Jantje vermeld als wonende te Sloot B-344, landbouwster en weduwe. Behalve Machteldje woonden alle kinderen nog ongehuwd bij haar in.Bronnen: www.alledrenten.nl, Drents Archief, www.alledrenten.nl Jantje Hagen, www.alledrenten.nl diverse notariele akten
Laatst gewijzigd op 20 september 2015.