Gezin Koendert Jans Scholten en Margien Arents Schokker

Koendert Jans Scholten

Geboren 28 februari 1736, Hoogeveen
Overleden 21 januari 1823, Slood (Hoogeveen)
Landbouwer

Margien Arents Schokker

Gedoopt 8 oktober 1747, Hoogeveen


 1.  

 2.  
  Jan Coenderts Scholten
  Gedoopt 12 oktober 1760, Hoogeveen
  Overleden 23 maart 1832, Hollandseveld (Hoogeveen)

 3. Partner(s):

 4. - Jantje Hagen. Gehuwd 1780

 5.  
  Arend Koenders Scholten
  Geboren 23 januari 1763, Hoogeveen
  Overleden 24 maart 1837, Noord (Hoogeveen)

 6.  
  Jantje Koenderts Scholten
  Geboren 22 september 1765, Hoogeveen
  Overleden 3 maart 1849, Slood B344 (Hoogeveen), rond 22.00 uur.

 7. Partner(s):

 8. - Harm Booijs Caspers Hagen. Gehuwd

 9.  
  Aaltien Koenders Scholten
  Gedoopt 28 oktober 1770, Hoogeveen

 10.  
  Femmigje Koenders Scholten
  Geboren 22 juni 1777, Hoogeveen
  Overleden 31 januari 1858, Sloot (Hoogeveen)


Naar de persoonsindex
Naar het trefwoordenregister


Koendert Jans Scholten was landbouwer in Hoogeveen. Al voor 1800 is hij eigenaar van een huisje, schuur en tuin aan de westkant van de Zuidwoldiger sloot in Hoogeveen. Achter dat huis bezit hij een stuk landbouwgrond.

Broer en zus Jan en Jantje trouwen met twee Hagen's, ook broer en zus. Jantje Koenderts trouwt met Harm Kaspers Hagen, Jan Koenderts trouwt met Jantje Kaspers Hagen. Dochter Aaltien trouwt met met Lambert IJmkers, krijgt twee kinderen en overlijdt jong, al voor 1823. Dochter Femmigje trouwt Roelof Botter.

Op 23 januari 1823 overlijdt Koendert Jans, thuis aan de Zuidwoldiger sloot. Echtgenote Margien is dan al overleden.

Op vrijdag de 13e februari 1824, 's avonds om zeven uur, kwamen de erfgenamen bijeen bij kastelein Roelof Veningen. Aanwezig waren Jan Koenders Scholten, Jantien Koenders Scholten, Femmegien Koenders Scholten, Arend Koenders Scholten, Liebegien Lamberts IJmkers en Maggeltien Lamberts IJmkers. De laatsten waren kinderen van wijlen Aaltien Koenders Scholten die met Lambert IJmkers gehuwd was geweest. Ze willen huisje, schuur en tuin van Koendert publiek laten veilen. Notaris Witsenborg leidt de veiling, Hendrik Hendriks Vos, een schipper, is de koper voor 207 gulden.

Een dag later, op zaterdag de 14e februari 1824, is het gezelschap terug bij kastelein Veningen. Dit keer voor de verkoop van huis, hof en landerijen van vader Koendert. Het gaat om een "huis gequoteerd met No. 352 en de daaragter gelegen hof, staande en gelegen op 't hogeveen, waaraan ten oosten het midden der Algemene Vaart ... zwetten".

Daarnaast verkocht men nog enige percelen grond, waaronder: "Een stuk groenland groot ruim vijftig roeden, als den vorigen percelen gelegen, waaraan ..., ten zuiden het midden der zogenaamden Leidendijk of Hendrik Peggeman, ten westen Jan Caspers Hagen ... gelegen zijn. Tenslotte wordt er nog een stuk groenland van ruim 45 roeden verkocht, ... waaraan ten westen Jan Caspers Hagen, ten zuiden Albert Jacobs Koster ... gezwettet zijn: hierbij de overweg over het land van Albert Jacobs Koster van en naar de Leidendijk, alsmede het gebruik van de Leidendijk van en naar de algemene Vaart. Dit laatste stuk land wordt gekocht door de neef van Jantien Koenders, Andries Hofman Hagen. Zijn vader en Jantien's zwager Jan Caspers staat borg voor de aankoopsom van 208 gulden. Daarmee komt de totale opbrengst van deze veiling op 911 gulden.Bronnen: https://www.wiewaswie.nl, www.alledrenten.nl, Gez. archiefinstellingen, Drents Archief, Gez. archieven Drents Archief
Laatst gewijzigd op 21 februari 2015.