Gezin Johann Heinrich Emanuel Prigge en Jantje Fredriks Lenten

Johann Heinrich Emanuel Prigge

Geboren 18 september 1815, Krakeel (Hoogeveen)
Overleden 25 juli 1879, Krakeel (Hoogeveen), Wijk 6 nummer 1
Gehuwd 15 april 1840, Hoogeveen (bekijk de akte)
Ouders: Johann Heinrich Emanuel Prigge en Alida Johanna Carsten
Landbouwer, rond 1850 schipper, rond 1865 slager. Tevens grafdelver en vervener.

Jantje Fredriks Lenten

Geboren 18 februari 1818, Hoogeveen
Overleden 8 juni 1903, Hoogeveen
Gehuwd 15 april 1840, Hoogeveen (bekijk de akte)
Andere partner(s): Berend Schonewille
Dienstmaagd


 1.  

 2.  
  Cornelis Prigge
  Geboren 17 mei 1841, Krakeel (Hoogeveen)
  Overleden 16 januari 1876, Hoogeveen

 3. Partner(s):

 4. - Jannetje Jans van Oijen. Gehuwd 10 augustus 1867, Weststellingwerf

 5.  
  Alida Johanna Prigge
  Geboren 19 december 1843, Hoogeveen
  Overleden 19 september 1892, Zwolle

 6. Partner(s):

 7. - Roelof Metselaar. Gehuwd 28 september 1867, Hoogeveen

 8. - Jan Hartman. Gehuwd 4 januari 1882, Hoogeveen

 9.  
  Johan Heinrich Emanuel Prigge
  Geboren 23 augustus 1846, Krakeel (Hoogeveen)
  Overleden 29 januari 1874, Krakeel (Hoogeveen)

 10. Partner(s):

 11. - Hendrina Biel. Gehuwd 18 mei 1872, Hoogeveen

 12.  
  Margje Prigge
  Geboren 18 mei 1850, Krakeel (Hoogeveen)
  Overleden 5 april 1934, Hollandscheveld

 13. Partner(s):

 14. - Geert Schonewille. Gehuwd 1 mei 1875

 15.  
  Johan Walraad Prigge
  Geboren 22 januari 1854, Hoogeveen
  Overleden 16 november 1915, Hollandscheveld

 16. Partner(s):

 17. - Hendrina Biel. Gehuwd 27 mei 1876, Hoogeveen

 18. - Hendrikje Bekelaar. Gehuwd 14 januari 1899

 19.  
  Gerritdina Prigge
  Geboren 11 juni 1857, Hoogeveen
  Overleden 12 februari 1880, Krakeel (Hoogeveen)

 20. Partner(s):

 21. - Jan Bosman. Gehuwd 5 mei 1878, Hoogeveen


Toon drie generaties
Naar de persoonsindex
Naar het trefwoordenregister


Na het overlijden van zijn vader in 1858 nam Johann Heinrich Emanuel jr. diens aanstelling als grafdelver in Hollandscheveld over. Hij toonde zich niet erg gelukkig met deze nevenbetrekking, zo blijkt uit een brief die hij ruim een jaar later schreef. Hij had het te druk met zijn andere werk, en wilde er van af:

"Hoogeveen, den 10 november 1859.

Edel Achtbare Heeren!

Na het overlijden van mijnen vader, welke de betrekking waarnam van graf- ofwel lijkendelver in het Hollandsche Veld, ben ik door UwEA met die waarneming tijdelijk belast geworden, waarvoor ik mijnen dank betuig. Die betrekking echter door beroepsbezigheden niet langer kunnende waarnemen, wenschte ik wel met 1 januari eerstkomend daarvan ontslagen te worden, verzoekende UwEA die tengevolge wel te willen bewerken dat met dien tijd die waarneming aan een ander worde opgedragen.

Met hoogachting heb ik de eer mij te noemen,

UwEA ond. dienaar J.H.E.Prigge."

(bron: http://members.multimania.nl/akkelies/begraaf.htm)

In de overlijdensakte dd. 30-01-1874 van zijn zoon Johan Heinrich Emanuel wordt vader Johan 'veenbaas' genoemd. Hij was dus behalve als landbouwer ook nog als vervener actief. Een eerdere vermelding als schipper duidde daar ook al op.

Na het overlijden van echtgenoot Johann Heinrich Emanuel in 1879 hertrouwde Jantje Lenten in 1880 met Berend Schonewille. Voorafgaand aan dat hertrouwen met Berend Schonewille zijn een tweetal naamwijzigingsakten opgemaakt. Die veranderden haar naam van Jantje Lenten in Jantje Fredriks:

Hoogeveen, naamswijzigingsakte (in huwelijksregister), 25 mei 1880, aktenr. 58:
Bruidegom: Johann Heinrich Emanuel Prigge, beroep: zonder.
Bruid: Jantje Fredriks, beroep: zonder.
Oorspronkelijke naam Jantje Lenten;
Oorspronkelijke akte Hoogeveen 1840 akte 10

Hoogeveen, naamswijzigingsakte in overlijdensregister dd. 25 mei 1880, aktenr. 122:
Overledene: Jantje Fredriks, geboren te Hoogeveen op 18-02-1818; beroep: zonder;
Dochter van Cornelis Fredriks en Margje Koerts Schonewille.
Gehuwd geweest met Johann Heinrich Emanuel Prigge, overleden.
NB. oorspronkelijke naam Jantje Lenten.

Zeker de tweede wijzigingsakte is opvallend. Een wijziging in het overlijdensregister, terwijl Jantje nog leeft. En dat per haar geboortedatum, maar 'gehuwd geweest met..' blijft staan. Hoe dan ook, Jantje is zich ook bij latere gelegenheden gewoon Jantje Lenten blijven noemen. Dat blijkt o.m. uit de huwelijksakte van haar dochter Alida Johanna uit 1882.

Zie ook Hier duikt een Roelof Fredriks (Lenten) Pals op, voorouder van Marija Pals.Bronnen: Gez. archiefinstellingen, diverse notariele akten, Gez. archieven Drents Archief
Laatst gewijzigd op 8 februari 2024.