Gezin Michael Witsenborg en Hendrika Johanna Carsten

Michael Witsenborg

Geboren 8 februari 1715, Coevorden
Overleden 12 mei 1773, Emmen
Gehuwd 13 augustus 1748, Emmen
Predikant

Hendrika Johanna Carsten

Geboren 1712
Overleden 1761
Gehuwd 13 augustus 1748, Emmen
Ouders: Johan Carsten en Walradina Emmen


  1.  

  2.  
    Everhard Jan Witsenborg
    Geboren 3 juli 1754, Emmen
    Overleden 31 januari 1847, Hoogeveen

  3. Partner(s):

  4. - Gesina Anna Homan. Gehuwd 23 december 1785, Oosterhesselen


Toon drie generaties
Naar de persoonsindex
Naar het trefwoordenregister


Michael Witsenborg was predikant in Emmen in 1743. Zijn naam en die van zwager Hendrik Lambert Carsten komen voor in de archieven van de stad Ootmarsum.

Koopbrief, waarbij Ds. G. Erkenswijk nomine uxoris A. Carsten, de ontvanger W.C. Carsten en de luitenant H.L. Carsten hun erfportie of 3/4 part in de nalatenschap van hun ouders den ontvanger generaal J. Carsten en vrouw Walradina Emmen, welke te vorderen is van den hofmeier Van Beverforden te Ootmarsum, verkoopen aan hun zwager Ds. M. Witsenborg, man van H.J. Carsten, zonder garantie voor de betaling. Afschr. v.d. secr. H. Pennink Hzn. 1751 Juli 7, Assen.

Dit betrof een oude kwestie rond een erfenis. Johanna Hendrika's grootmoeder van moederszijde was een van Beverforde. Die zaak speelde 40 jaar eerder, rond 1713. Toch was een vergelijk kennelijk niet ver weg, want in hetzelfde archief is ook dit stuk uit 1757 te vinden:

Acte, waarbij H. van Beverforde aanneemt, tegen 2 Maart 1758 aan zijn neef Ds. M. Witsenborg te Emmen het kapitaal te voldoen, dat hij blijkens liquidatie van 18 Aug. 1750 aan de mede-erfgenamen van J.H. van Beverforden schuldig is gebleven, met de interest tot aan de betaaldag. Met verklaring van Witsenborg, dat hij geen gevolg zal geven aan de opzage, indien van Beverforde op den vervaldag 150 gld. op de interest zal betalen en zoo verder van jaar tot jaar. Afschr. v.d. secr. H. Pennink Hzn. 1757 Aug. 16, Ootmarsum."

En elf jaar later, in 1768, nog dit:

Acte, waarbij Dr. H. van Beverforde en vrouw M.A. Knijpinga wed. Cramer verklaren, met Ds. M. Witsenborg te Emmen een overeenkomst in zake het restant der koop- of verdeelingspenningen van den hof Ootmarsum te hebben gesloten, waarbij laatstgenoemde bij transactie een som van fl. 4500.- in termijnen zal ontvangen. Met kwit. voor ontv. der penn. door Witsenborg.
Afschr. v.d. secr. H. Pennink Hzn. 1768 April 28, Ootmarsum.

De vordering heeft voor die tijd dus een kapitaal opgeleverd.

Michael Witsenborg werd praeses van de Drenthsche Synode in 1773.Bronnen: www.oudheidkamertwente.nl/, Oudheidkamer Twente Gez. archieven Drents Archief, www.encyclopediedrenthe.nl Gez. archieven Drents Archief
Laatst gewijzigd op 21 februari 2015.